Tervetuloa Alajärven metsästysseuran kotisivuille!


- Katso rauhoitusalueiden määritelmät kesäkokouksen pöytäkirjasta. Kartat allaMetsästysseuran kokous Levijoen hiihtomajalla torstaina

28.3.2024 klo 18. Sääntömääräiset asiat

Tervetuloa!

Hallitus


________________________________________________________________________

Rauhoitusalueet

Kartta-aineisto on maanmittauslaitokselta, joka on luotu www.karttapaikka.fi sivustolla.

Honkinevan rauhoitusalue:

Koskee ainoastaan metsäkanalintuja. Rauhoitusalue 100m nevanreunasta. Piirros kartassa suuntaa antava.

Honkineva

Kamarilehdon rauhoitusalue

Takalan kanalanalue

Suopuron rauhoitusalue.

Isoahon rauhoitusalue.

Alajärven ympäryksen rauhoitusalue.

Mäntyniemen kotitilan maiden rauhoitusalue

Linnunpuron rauhoitusalue

Siirilän alue

Siirilän kolmio, myllyperä

Kyrönlahden metsä Soinintien varressa Siirilännevan itäpuolella.

Siirilän kolmio Kortekylällä ja Myllykankaan metsä Hankakorven puolella.

Seuran metsästysalue:

Alajärven metsästysseuran alueet. Karkea kartta.
Muistakaa ilmoittaa suurpedoista tekemänne näkö- tai jälkihavainnot suurpetoyhdysmiehille. Tietoja tulisi antaa ympäri vuoden.