Kauriinmetsästys 2019

Kauriskokouksen pöytäkirja 2019

Kari Sippola puh.0400-166169

Topias Söder-Kultalahti puh.040-7758384

Kaurisjahdin aloituspäivä 29.9.2019. Jahtipäivän aamuna kokoonnutaan Levijoen Hiihtomajalle klo 8:00.

kauriita voidaan etsiä pienemmissä ryhmissä, mutta kaikille jahdissa oleville pitää ilmoittaa milloin ja missä jahti alkaa ja kenenkä koiraa jahdissa käytetään. Vieras saa tuoda ajavan koiran kaurisjahtiin. Jahtiin voi tulla kesken päivänkin kun ilmoittaa jahdinjohtajalle Kari Sippolalle tai Topias Söder-Kultalahdelle whatsapp-ryhmään, jossa vanha ryhmäviestintä toimii. Whatsapp-ryhmässä nähdään missä ja milloin kaurisjahti alkaa ja ketkä ovat jahdissa.

Kaurisryhmän johtajan valvonnassa voidaan käyttää jahdin aikana myöskin luotiasetta ja pitää olla suoritettuna merkkiammunta.


Kaurisjahdinjohtajalle Kari Sippolalle on ilmoitettava kaikki kauriskaadot ei omia ilmoituksia omariista-järjestelmään. Kaadetun
kauriin lihat jaetaan jahtiin osallistuvien kesken kyseisenä päivänä ja liha osuuksista tehdään lista. Listaa pitää yllä kaurisjahdinjohtaja Kari Sippola. Liha osuudet vain aktiiviosallistuville ja pakottavasta syystä voi poistua kesken jahdin, tästä on ilmoitettava jahdinjohtajalle.